Download ETABS 19 mới nhất, link google drive

Hãng CSI vừa cho ra mắt phần mềm Etabs v19 hoàn toán mới, với nhiều cải tiến mới. Trong đó đáng lưu ý là phần mềm đã có thể tính độ lệch nứt ngắn hạn và dài hạn cho sàn bê tông. Cốt thép được sử dụng để tính toán độ nứt dựa trên cốt thép được cung cấp, cốt thép được thiết kế hoặc cốt thép thay thế nhanh.

Những cải tiến trong ETABS 19.0.0

Mô hình kết cấu

Các yêu cầu đặc biệt áp dụng cho các liên kết thép nối cột dầm thép sử dụng Hệ thống SidePlate® độc quyền đã được cập nhật.

Bộ cốt thép thông dụng của Hàn Quốc khi xác định kích thước thanh cốt thép đã được thêm vào version mới này. 

Tải trọng

Tính năng tải ngang tự động theo theo tiêu chuẩn KDS 41 17 00: 2019 của Hàn Quốc, bao gồm tải động đất và các chức năng phổ phản ứng.

Tính năng tải ngang tự động theo tiêu chuẩn NTC 2018, bao gồm tải trọng gió, tải trọng động đất và các chức năng phổ phản ứng.

Thiết kế móng Performance-Based Design

Phương pháp phân tích theo sự kiện đã được cải tiến để xử lý tốt hơn các trường hợp mất ổn định. Các điều kiện bổ sung có sẵn cho phương pháp không lặp lại này.

Tốc độ của giải pháp sử dụng bộ giải đa luồng đã được tăng lên đáng kể đối với lịch sử thời gian tích hợp trực tiếp và các trường hợp tải nhiều bước khác.

Việc khôi phục các kết quả dạng biểu đồ và bảng từ các trường hợp tải tích hợp trực tiếp và tĩnh phi tuyến tính hiện nhanh hơn đáng kể. Kết quả bao gồm hình dạng bị biến dạng, giá trị lực và ứng suất, và trạng thái nút liên kết

Tham số PMM nút liên kết đã được cải tiến để cung cấp hành vi hội tụ tốt hơn trong các hệ thống phức tạp.

Phân tích

Hiện đã có thể tính độ lệch nứt ngắn hạn và dài hạn cho sàn bê tông. Cốt thép được sử dụng để tính toán độ nứt dựa trên cốt thép được cung cấp, cốt thép được thiết kế hoặc cốt thép thay thế nhanh.

Thiết kế khung thép

Nhiều cải tiến đã được thực hiện cho thiết kế khung thép theo tiếu chuẩn SP 16.13330.2017 của Nga.

Thiết kế khung bê tông

Thêm tiêu chuẩn ACI 318-19

Thêm tiêu chuẩn thiết kế cột Composite theo AISC 360-16.

Thiết kế sàn – cốt thép sàn thường & sàn PT

Thêm tiêu chuẩn thiết kế sàn thường & sàn dự ứng lực:

ACI 318-19

AS 3600-2018

Đồ họa

DirectX 2D được tích hợp cho chế độ view mặt bằng và mặt đứng, cung cấp kết xuất nhanh hơn và rõ ràng hơn, chất lượng đường thẳng được cải thiện và phông chữ True Type.

Dữ liệu bảng

Đầu ra dạng bảng tự động sau khi phân tích giờ có thể được chuyển hướng đến nhiều tệp. Mỗi tệp có thể tạo ra một bộ bảng khác nhau và có thể áp dụng cho một nhóm khác nhau.

External Import/Export

Các tệp mô hình Perform®3D có thể được nhập vào ETABS. Hầu hết các phần tử, đặc tính mặt cắt, khối lượng, tải trọng và trường hợp tải trọng sẽ được nhập và quy đổi. Một số loại thành phần phi tuyến tính cũng sẽ được chuyển và một báo cáo sẽ được tạo ra về những gì đã được quy đổi.

Các tệp mô hình Perform®3D hiện có thể được xuất từ ETABS. Hầu hết các đối tượng kết cấu, thuộc tính, tải trọng và trường hợp tải trọng sẽ được xuất và quy đổi. Mô hình ETABS được xuất phải đáp ứng các yêu cầu lập mô hình của Perform®3D. Một báo cáo sẽ được tạo ra về những gì đã được quy đổi.

Giao diện lập trình (API)

API hiện có thể khởi động và kiểm soát các phiên bản ETABS trên máy tính từ xa, bao gồm cả việc truy xuất kết quả. Điều này cho phép xử lý phân tán để chạy Performance-based Design theo lịch sử thời gian. Thiết kế móng kháng chấn Performance-based Design, các nghiên cứu thông số mở rộng và mô phỏng Monte Carlo.

Cloud Licensing

Dạng Cloud-based licensing đã được tích hợp trong ETABS v19 mới.

Cloud-based server không cần cài đ

Truy cập không cần mạng nội bộ công ty và VPNs

Chia sẻ giấy phép giữa những người dùng (không đồng thời)

Check-out license để làm việc không cần Internet

Download ETABS 19 Full Crack

Hướng dẫn cài đặt ETABS 19

1. Tải 2 file ở 2 link trên, giải nén
2. Cài đặt file ETABSv1900LegacySetup trong thư mục Install
3. Sau khi cài đặt xong, vào thư mục đã cài ETABS, chạy file CsiNativeImageGen, chọn F4 hai lần để xóa file bản quyền

4. Chạy file etabs_v19_kg, sử dụng pass để mở file tạo key: lavteam.org (nhớ là phải chạy với quyền Administrator nhé)
5. Copy toàn bộ file trong thư mục Patch ( gồm file “level”, “SentinelRMSCore”, “lservrc”) vào thư mục cài đặt: C:\Program Files\Computers and Structures\ETABS 19

và thư mục CSiLicensing: C:\Program Files\Computers and Structures\ETABS 19\CSiLicensing

Lưu ý: Copy cả 2 thư mục luôn nhé!

6. Chạy file CSILicenseAssistant ở thư mục CsiLicensing. Vào tab License Mode, chọn Standalone. Vào tab Level, chọn Ultimate

7. Để chặn CSI phát hiện bản quyền khi kết nối internet, anh em cần thực hiện thêm bước cuối này nhé!

Bước cuối: click vào đường dẫn bên dưới  để cài đặt tường lửa

Hướng dẫn ngăn chặn phần mềm crack kết nối internet

Các bước thực hiện

B1: Sau khi cài đặt phần mềm đã crack  khoan mở  phần mềm

B2: Vào Windows Defender Firewall

–> Vào outbound rule —> New Rule –> Program

–> Chỉ đường dẫn đến file thực thi, chương trình cần chặn kết nối đi ra ngoài (kết nối tới server của chương trình đó). Ở đây đang hướng dẫn là ETABS 19. Như vậy các bạn chọn đường dẫn đến file ETabs.exe trong thư mục vừa tạo

B3: Chọn đường dẫn là file mà sẽ chạy khi bạn vừa mới crack


B4: Hoàn tất

Như vậy là đã hoàn tất và các bạn có thể mở chương trình lên và thưởng thức thành quả của mình nhé !

Thân.

By ThanhVL

Leave a Reply