Tools ứng dụng văn phòng

1. Thoát văn bản

  • Tools access 1.1 –> Tải tại đây.
  • Tools access 1.3 –> Tải tại đây.
  • Folder template: Tải tại đây
  • File Autoexec.bat –> Add vào daily schedule trên máy tính–> Tải tại đây.
  • Cách sử dụng: Trước khi chạy, phải chắc chắn ZALO đã được login và được ghi nhớ username & password trong trình duyệt Google Chrome và hiện tại không có cửa sổ Chrome nào đang chạy; đồng thời tắt chế độ gõ tiếng việc của các chương trình hỗ trợ gõ tiếng việt như: Unikey và Vietkey … Phần còn lại là chuyện của tools xử lý.
  • Yêu cầu hệ thống: Phải cài Office 2019, Selenium for VB, ChromeDriver 83.0.4103

  • 2. Tools auto các hộp mail: login gmail/yahoo/mail tphcm….
  • 3. Tools thoat van ban