Trắc nghiệm Cơ Lưu chất

Cơ học chất lưu, hay còn được gọi là cơ học thủy khí, nghiên cứu sự cân bằng và chuyển động của các phần tử vật chất vô cùng nhỏ có thể dễ dàng di chuyển và va chạm với nhau trong không gian. Với cơ học chất lưu, một cách tương đối có thể chia thành hai nhóm:

  1. Nghiên cứu chất thể lỏng (nước, dầu, rượu…) có thể tích thay đổi rất ít khi có tác động của áp suất và nhiệt độ (còn gọi là chất lưu không nén).
  2. Nghiên cứu các hiện tượng vật lý của chất thể khí và hơi, dễ bị thay đổi thể tích dưới tác động của áp suất và nhiệt độ. (còn gọi là chất lưu nén).

Sự thay đổi thể tích của vật chất không chỉ phụ thuộc vào cấu trúc phân tử, mà còn phụ thuộc vào tác động của ngoại lực hoặc nhiệt độ. Do đó trong một số trường hợp còn phải kể đến khả năng nén được của chất lỏng. Ví dụ như trong máy ép thuỷ lực, tuy môi chất thông thường là dầu, nhưng dưới áp suất cao, khối lượng riêng của chúng cũng thay đổi đáng kể.

Một trong những tính chất quan trọng của các chất lưu là lực ma sát trong giữa các dòng chuyển động. Lực ma sát này thường được gọi là độ nhớt. Khi mà độ nhớt phụ thuộc vào lực gây ra sự trượt giữa các dòng chuyển động thì ta gọi dòng chảy đó là phi Newton. Còn nếu như độ nhớt chỉ phụ thuộc vào sự chênh lệch vận tốc giữa các dòng chảy thì ta gọi đó là dòng chảy theo Newton.

Để tổng hợp và dễ dàng ôn tập môn học này, BKLC đã tổng hợp toàn bộ các bài Quiz như sau:

0%
2 votes, 5 avg
40
Created on

CƠ LƯU CHẤT

The quiz helps us to increase our knowledge about Mechanic Fluid.

1 / 10

Để làm thí nghiệm thủy lực, người ta đổ đầy nước vào một đường ống có đường kính d = 300mm, chiều dài L = 50m ở áp suất khí quyển. Hỏi lượng nước cần thiết phải đổ vào ống là bao nhiêu để áp suất đạt tới 51at ? Biết hệ số nén ép Bêta (p) = 1/2000 at^(-1)

2 / 10

Thủy tĩnh học:

Question Image

3 / 10

Xác định lượng nước chảy qua các kẽ hở của đường ống?

Question Image

4 / 10

Thủy tĩnh học:

Question Image

5 / 10

Trong một bể chứa hình trụ thẳng đứng có đường kính d = 4m, đựng 100 tấn dầu hỏa có khối lượng riêng ρ = 850kg/m3 ở 100C. Xác định khoảng cách dâng lên của dầu trong bể chứa khi nhiệt độ tăng lên đến 400C. Bỏ qua giãn nở của bể chứa. Hệ số giãn nở vì nhiệt Bêta b= 0,00072  C^(-1).

 

6 / 10

Thủy tĩnh học:

Question Image

7 / 10

Thủy tĩnh học:

Question Image

8 / 10

Thủy tĩnh học:

Question Image

9 / 10

Thủy tĩnh học:

Question Image

10 / 10

Thủy tĩnh học:

Question Image

Your score is

0%

Please rate this quiz