TRẮC NGHIỆM VỀ XÂY DỰNG

  1. Trắc nghiệm Cơ lưu chất.
  2. Trắc nghiệm Kết cấu thép 1.
  3. Trắc nghiệm Địa chất công trình.
0%
2 votes, 5 avg
33
Created on

CƠ LƯU CHẤT

The quiz helps us to increase our knowledge about Mechanic Fluid.

1 / 10

Thủy tĩnh học:

Question Image

2 / 10

Thủy tĩnh học:

Question Image

3 / 10

Để làm thí nghiệm thủy lực, người ta đổ đầy nước vào một đường ống có đường kính d = 300mm, chiều dài L = 50m ở áp suất khí quyển. Hỏi lượng nước cần thiết phải đổ vào ống là bao nhiêu để áp suất đạt tới 51at ? Biết hệ số nén ép Bêta (p) = 1/2000 at^(-1)

4 / 10

Xác định lượng nước chảy qua các kẽ hở của đường ống?

Question Image

5 / 10

Trong một bể chứa hình trụ thẳng đứng có đường kính d = 4m, đựng 100 tấn dầu hỏa có khối lượng riêng ρ = 850kg/m3 ở 100C. Xác định khoảng cách dâng lên của dầu trong bể chứa khi nhiệt độ tăng lên đến 400C. Bỏ qua giãn nở của bể chứa. Hệ số giãn nở vì nhiệt Bêta b= 0,00072  C^(-1).

 

6 / 10

Xác định mực dầu tăng lên, khi nhiệt độ tăng lên 250C

Question Image

7 / 10

Thủy tĩnh học:

Question Image

8 / 10

Thủy tĩnh học:

Question Image

9 / 10

Thủy tĩnh học:

Question Image

10 / 10

Thủy tĩnh học:

Question Image

Your score is

0%

Please rate this quiz

0%
0 votes, 0 avg
10
Created on

KC THÉP 1-QUIZ 1

How well you know the Steel Structure ??

1 / 38

Xem xét điều kiện biên và đường cong biến dạng của bài toán cột như hình sau, hãy đánh dấu vào tất cả các bậc tự do bị khống chế ở đầu cột và chân cột, xét trường hợp sơ đồ tính như hình.
Ghi chú: xem như cột chỉ biến dạng trong mặt phẳng, bỏ qua biến dạng dọc trục Uy của cột; mỗi đầu cột hoặc chân cột chỉ có 2 bậc tự do là Ux (chuyển vị ngang) và Rz (góc xoay).
Question Image

2 / 38

Xem xét điều kiện biên và đường cong biến dạng của bài toán cột như hình sau, hãy đánh dấu vào tất cả các bậc tự do bị khống chế ở đầu cột và chân cột, xét trường hợp sơ đồ tính như hình.
Ghi chú: xem như cột chỉ biến dạng trong mặt phẳng, bỏ qua biến dạng dọc trục Uy của cột; mỗi đầu cột hoặc chân cột chỉ có 2 bậc tự do là Ux (chuyển vị ngang) và Rz (góc xoay).
Question Image

3 / 38

Xây dựng: Hãy ghép các động từ đã cho với các danh từ mô tả quy mô sau đây , sao cho phù hợp nhất ?

4 / 38

Khung phẳng: Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp:

5 / 38

Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp: Cột rỗng hai nhánh

6 / 38

Xem hình sau đây và mô tả đặc điểm của từng trường hợp: có biến hình hay bất biến hình? Là hệ siêu tĩnh hay tĩnh định? Nếu siêu tĩnh thì bậc mấy?
STB 1 là viết tắt cho: “siêu tĩnh bậc 1” (và tương tự cho STB2, STB3,…)
Question Image

7 / 38

Từ tính chất khống chế bậc tự do của các điều kiện biên khác nhau, hãy chọn ra đường cong biến dạng của dầm cho phù hợp với trường hợp như hình sau đây: Hình a)

Question Image

8 / 38

Dầm thép hình: Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp:

9 / 38

Tính toán: Hãy ghép các động từ đã cho với các danh từ mô tả quy mô sau đây , sao cho phù hợp nhất ?

10 / 38

Khung không gian: Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp:

11 / 38

Xem hình sau đây và mô tả đặc điểm của từng trường hợp: có biến hình hay bất biến hình? Là hệ siêu tĩnh hay tĩnh định? Nếu siêu tĩnh thì bậc mấy?
STB 1 là viết tắt cho: “siêu tĩnh bậc 1” (và tương tự cho STB2, STB3,…)
Question Image

12 / 38

Từ tính chất khống chế bậc tự do của các điều kiện biên khác nhau, hãy chọn ra đường cong biến dạng của dầm cho phù hợp với trường hợp như hình sau đây: Hình (d)

Question Image

13 / 38

Hình sau đây có những sơ đồ / biểu đồ nào?

Question Image

14 / 38

Các kiểu liên kết ngàm, liên kết khớp cố định, liên kết gối di động là gì?

15 / 38

Lựa chọn: Hãy ghép các động từ đã cho với các danh từ mô tả quy mô sau đây , sao cho phù hợp nhất ?

16 / 38

Sàn ô cờ: Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp:

17 / 38

Khung trong hình này có tất cả bao nhiêu bậc tự do (không bị khống chế)? Xét trường hợp 2:  là bài toán khung phẳng.

Question Image

18 / 38

Xem xét điều kiện biên và đường cong biến dạng của bài toán cột như hình sau, hãy đánh dấu vào tất cả các bậc tự do bị khống chế ở đầu cột và chân cột, xét trường hợp sơ đồ tính như hình.
Ghi chú: xem như cột chỉ biến dạng trong mặt phẳng, bỏ qua biến dạng dọc trục Uy của cột; mỗi đầu cột hoặc chân cột chỉ có 2 bậc tự do là Ux (chuyển vị ngang) và Rz (góc xoay).
Question Image

19 / 38

Xem xét điều kiện biên và đường cong biến dạng của bài toán cột như hình sau, hãy đánh dấu vào tất cả các bậc tự do bị khống chế ở đầu cột và chân cột, xét trường hợp sơ đồ tính như hình.
Ghi chú: xem như cột chỉ biến dạng trong mặt phẳng, bỏ qua biến dạng dọc trục Uy của cột; mỗi đầu cột hoặc chân cột chỉ có 2 bậc tự do là Ux (chuyển vị ngang) và Rz (góc xoay).
Question Image

20 / 38

Xưởng chế biến thực phẩm: Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp:

21 / 38

Tường gạch bao che: Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp:

22 / 38

Xem xét điều kiện biên và đường cong biến dạng của bài toán cột như hình sau, hãy đánh dấu vào tất cả các bậc tự do bị khống chế ở đầu cột và chân cột, xét trường hợp sơ đồ tính như hình.
Ghi chú: xem như cột chỉ biến dạng trong mặt phẳng, bỏ qua biến dạng dọc trục Uy của cột; mỗi đầu cột hoặc chân cột chỉ có 2 bậc tự do là Ux (chuyển vị ngang) và Rz (góc xoay).
Question Image

23 / 38

Khung trong hình này có tất cả bao nhiêu bậc tự do (không bị khống chế)? Xét trường hợp 1:  là bài toán khung không gian;

Question Image

24 / 38

Từ tính chất khống chế bậc tự do của các điều kiện biên khác nhau, hãy chọn ra đường cong biến dạng của dầm cho phù hợp với trường hợp như hình sau đây: Hình (c)

Question Image

25 / 38

Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp: Các thanh dàn

26 / 38

Cửa cách âm cách nhiệt: Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp:

27 / 38

Xem hình sau đây và mô tả đặc điểm của từng trường hợp: có biến hình hay bất biến hình? Là hệ siêu tĩnh hay tĩnh định? Nếu siêu tĩnh thì bậc mấy?
STB 1 là viết tắt cho: “siêu tĩnh bậc 1” (và tương tự cho STB2, STB3,…)
Question Image

28 / 38

Xem hình sau đây và mô tả đặc điểm của từng trường hợp: có biến hình hay bất biến hình? Là hệ siêu tĩnh hay tĩnh định? Nếu siêu tĩnh thì bậc mấy?
STB 1 là viết tắt cho: “siêu tĩnh bậc 1” (và tương tự cho STB2, STB3,…)
Question Image

29 / 38

Viện dẫn: Hãy ghép các động từ đã cho với các danh từ mô tả quy mô sau đây , sao cho phù hợp nhất ?

30 / 38

Hình sau đây có những sơ đồ / biểu đồ nào?

Question Image

31 / 38

Xem hình sau đây và mô tả đặc điểm của từng trường hợp: có biến hình hay bất biến hình? Là hệ siêu tĩnh hay tĩnh định? Nếu siêu tĩnh thì bậc mấy?
STB 1 là viết tắt cho: “siêu tĩnh bậc 1” (và tương tự cho STB2, STB3,…)
Question Image

32 / 38

Dàn cánh song song: Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp:

33 / 38

Hãy đánh giá những đại lượng sau đây có phải là đặc trưng hình học (ĐTHH) của tiết diện hay không; nếu có hãy phân nhóm các đặc trưng này theo thứ nguyên là lũy thừa bậc 1,2,3,4 của độ dài : Diện tích A

34 / 38

Từ tính chất khống chế bậc tự do của các điều kiện biên khác nhau, hãy chọn ra đường cong biến dạng của dầm cho phù hợp với trường hợp như hình sau đây: Hình (b)

Question Image

35 / 38

Khung trong hình này có tất cả bao nhiêu bậc tự do (không bị khống chế)? Trường hợp 3: là bài toán khung phẳng và bỏ qua biến dạng dọc trục của các cấu kiện dầm / cột

Question Image

36 / 38

Phân tích: Hãy ghép các động từ đã cho với các danh từ mô tả quy mô sau đây , sao cho phù hợp nhất ?

37 / 38

Thiết kế: Hãy ghép các động từ đã cho với các danh từ mô tả quy mô sau đây , sao cho phù hợp nhất ?

38 / 38

Xem hình sau đây và mô tả đặc điểm của từng trường hợp: có biến hình hay bất biến hình? Là hệ siêu tĩnh hay tĩnh định? Nếu siêu tĩnh thì bậc mấy?
STB 1 là viết tắt cho: “siêu tĩnh bậc 1” (và tương tự cho STB2, STB3,…)
Question Image

Please fill in empty fields

Your score is

The average score is 9%

0%

Did you like this quiz