Trắc nghiệm Kết cấu Thép 1

Những bài trắc nghiệm này bao gồm tất cả những kiến thức cơ bản nhất về kết cấu thép, từ những kiến thức đại cương như ưu điểm, khuyết điểm của kết cấu thép, phạm vi ứng dụng và yêu cầu đối với kết cấu thép cho đến vật liệu, sự làm việc và các liên kết của loại kết cấu này được biên soạn, tổng hợp từ thầy Đắc (ĐH BK TPHCM) và các giáo trình, tài liệu trên mạng khác:

1 – Trắc nghiệm kiến thức nền

0%
0 votes, 0 avg
12
Created on

KC THÉP 1-QUIZ 1

How well you know the Steel Structure ??

1 / 38

Xem xét điều kiện biên và đường cong biến dạng của bài toán cột như hình sau, hãy đánh dấu vào tất cả các bậc tự do bị khống chế ở đầu cột và chân cột, xét trường hợp sơ đồ tính như hình.
Ghi chú: xem như cột chỉ biến dạng trong mặt phẳng, bỏ qua biến dạng dọc trục Uy của cột; mỗi đầu cột hoặc chân cột chỉ có 2 bậc tự do là Ux (chuyển vị ngang) và Rz (góc xoay).
Question Image

2 / 38

Từ tính chất khống chế bậc tự do của các điều kiện biên khác nhau, hãy chọn ra đường cong biến dạng của dầm cho phù hợp với trường hợp như hình sau đây: Hình (c)

Question Image

3 / 38

Tính toán: Hãy ghép các động từ đã cho với các danh từ mô tả quy mô sau đây , sao cho phù hợp nhất ?

4 / 38

Dầm thép hình: Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp:

5 / 38

Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp: Các thanh dàn

6 / 38

Xem hình sau đây và mô tả đặc điểm của từng trường hợp: có biến hình hay bất biến hình? Là hệ siêu tĩnh hay tĩnh định? Nếu siêu tĩnh thì bậc mấy?
STB 1 là viết tắt cho: “siêu tĩnh bậc 1” (và tương tự cho STB2, STB3,…)
Question Image

7 / 38

Khung trong hình này có tất cả bao nhiêu bậc tự do (không bị khống chế)? Xét trường hợp 1:  là bài toán khung không gian;

Question Image

8 / 38

Viện dẫn: Hãy ghép các động từ đã cho với các danh từ mô tả quy mô sau đây , sao cho phù hợp nhất ?

9 / 38

Cửa cách âm cách nhiệt: Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp:

10 / 38

Khung trong hình này có tất cả bao nhiêu bậc tự do (không bị khống chế)? Xét trường hợp 2:  là bài toán khung phẳng.

Question Image

11 / 38

Khung phẳng: Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp:

12 / 38

Xem hình sau đây và mô tả đặc điểm của từng trường hợp: có biến hình hay bất biến hình? Là hệ siêu tĩnh hay tĩnh định? Nếu siêu tĩnh thì bậc mấy?
STB 1 là viết tắt cho: “siêu tĩnh bậc 1” (và tương tự cho STB2, STB3,…)
Question Image

13 / 38

Tường gạch bao che: Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp:

14 / 38

Xem xét điều kiện biên và đường cong biến dạng của bài toán cột như hình sau, hãy đánh dấu vào tất cả các bậc tự do bị khống chế ở đầu cột và chân cột, xét trường hợp sơ đồ tính như hình.
Ghi chú: xem như cột chỉ biến dạng trong mặt phẳng, bỏ qua biến dạng dọc trục Uy của cột; mỗi đầu cột hoặc chân cột chỉ có 2 bậc tự do là Ux (chuyển vị ngang) và Rz (góc xoay).
Question Image

15 / 38

Xem hình sau đây và mô tả đặc điểm của từng trường hợp: có biến hình hay bất biến hình? Là hệ siêu tĩnh hay tĩnh định? Nếu siêu tĩnh thì bậc mấy?
STB 1 là viết tắt cho: “siêu tĩnh bậc 1” (và tương tự cho STB2, STB3,…)
Question Image

16 / 38

Xem hình sau đây và mô tả đặc điểm của từng trường hợp: có biến hình hay bất biến hình? Là hệ siêu tĩnh hay tĩnh định? Nếu siêu tĩnh thì bậc mấy?
STB 1 là viết tắt cho: “siêu tĩnh bậc 1” (và tương tự cho STB2, STB3,…)
Question Image

17 / 38

Dàn cánh song song: Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp:

18 / 38

Sàn ô cờ: Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp:

19 / 38

Xây dựng: Hãy ghép các động từ đã cho với các danh từ mô tả quy mô sau đây , sao cho phù hợp nhất ?

20 / 38

Từ tính chất khống chế bậc tự do của các điều kiện biên khác nhau, hãy chọn ra đường cong biến dạng của dầm cho phù hợp với trường hợp như hình sau đây: Hình a)

Question Image

21 / 38

Khung trong hình này có tất cả bao nhiêu bậc tự do (không bị khống chế)? Trường hợp 3: là bài toán khung phẳng và bỏ qua biến dạng dọc trục của các cấu kiện dầm / cột

Question Image

22 / 38

Lựa chọn: Hãy ghép các động từ đã cho với các danh từ mô tả quy mô sau đây , sao cho phù hợp nhất ?

23 / 38

Xưởng chế biến thực phẩm: Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp:

24 / 38

Xem hình sau đây và mô tả đặc điểm của từng trường hợp: có biến hình hay bất biến hình? Là hệ siêu tĩnh hay tĩnh định? Nếu siêu tĩnh thì bậc mấy?
STB 1 là viết tắt cho: “siêu tĩnh bậc 1” (và tương tự cho STB2, STB3,…)
Question Image

25 / 38

Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp: Cột rỗng hai nhánh

26 / 38

Khung không gian: Hãy phân loại các mô tả sau đây vào nhóm phù hợp:

27 / 38

Hình sau đây có những sơ đồ / biểu đồ nào?

Question Image

28 / 38

Từ tính chất khống chế bậc tự do của các điều kiện biên khác nhau, hãy chọn ra đường cong biến dạng của dầm cho phù hợp với trường hợp như hình sau đây: Hình (d)

Question Image

29 / 38

Hình sau đây có những sơ đồ / biểu đồ nào?

Question Image

30 / 38

Thiết kế: Hãy ghép các động từ đã cho với các danh từ mô tả quy mô sau đây , sao cho phù hợp nhất ?

31 / 38

Xem hình sau đây và mô tả đặc điểm của từng trường hợp: có biến hình hay bất biến hình? Là hệ siêu tĩnh hay tĩnh định? Nếu siêu tĩnh thì bậc mấy?
STB 1 là viết tắt cho: “siêu tĩnh bậc 1” (và tương tự cho STB2, STB3,…)
Question Image

32 / 38

Từ tính chất khống chế bậc tự do của các điều kiện biên khác nhau, hãy chọn ra đường cong biến dạng của dầm cho phù hợp với trường hợp như hình sau đây: Hình (b)

Question Image

33 / 38

Các kiểu liên kết ngàm, liên kết khớp cố định, liên kết gối di động là gì?

34 / 38

Phân tích: Hãy ghép các động từ đã cho với các danh từ mô tả quy mô sau đây , sao cho phù hợp nhất ?

35 / 38

Xem xét điều kiện biên và đường cong biến dạng của bài toán cột như hình sau, hãy đánh dấu vào tất cả các bậc tự do bị khống chế ở đầu cột và chân cột, xét trường hợp sơ đồ tính như hình.
Ghi chú: xem như cột chỉ biến dạng trong mặt phẳng, bỏ qua biến dạng dọc trục Uy của cột; mỗi đầu cột hoặc chân cột chỉ có 2 bậc tự do là Ux (chuyển vị ngang) và Rz (góc xoay).
Question Image

36 / 38

Xem xét điều kiện biên và đường cong biến dạng của bài toán cột như hình sau, hãy đánh dấu vào tất cả các bậc tự do bị khống chế ở đầu cột và chân cột, xét trường hợp sơ đồ tính như hình.
Ghi chú: xem như cột chỉ biến dạng trong mặt phẳng, bỏ qua biến dạng dọc trục Uy của cột; mỗi đầu cột hoặc chân cột chỉ có 2 bậc tự do là Ux (chuyển vị ngang) và Rz (góc xoay).
Question Image

37 / 38

Xem xét điều kiện biên và đường cong biến dạng của bài toán cột như hình sau, hãy đánh dấu vào tất cả các bậc tự do bị khống chế ở đầu cột và chân cột, xét trường hợp sơ đồ tính như hình.
Ghi chú: xem như cột chỉ biến dạng trong mặt phẳng, bỏ qua biến dạng dọc trục Uy của cột; mỗi đầu cột hoặc chân cột chỉ có 2 bậc tự do là Ux (chuyển vị ngang) và Rz (góc xoay).
Question Image

38 / 38

Hãy đánh giá những đại lượng sau đây có phải là đặc trưng hình học (ĐTHH) của tiết diện hay không; nếu có hãy phân nhóm các đặc trưng này theo thứ nguyên là lũy thừa bậc 1,2,3,4 của độ dài : Diện tích A

Please fill in empty fields

Your score is

The average score is 7%

0%

Did you like this quiz

2- Trắc nghiệm kiến thức cơ bản về vật liệu Thép

0%
3 votes, 5 avg
55

You have 10 minutes to pass to the quiz.


Created on

KC THÉP 1-QUIZ 2

How well you know the Steel Structure ??

1 / 10

Khác với phương pháp ứng suất cho phép chỉ dùng một hệ số an toàn “k” chung chung, phương pháp trạng thái giới hạn sử dụng nhiều hệ số hơn với những ý nghĩa định lượng rất cụ thể. Đó là những loại hệ số nào?

2 / 10

Hình dưới đây được gọi là “biểu đồ quan hệ giữa ứng suất và biến dạng” của thí nghiệm kéo thép. Đây là biểu đồ rất quan trọng cần biết để khai thác số liệu. Xem biểu đồ và cho biết cường độ tính toán f của loại thép hàm lượng cacbon thấp trong hình này có giá trị bao nhiêu kN/cm2: *
Cho biết fu, fy, f là ký hiệu mới theo TCVN 5575-2012, tương ứng chính là sigma_b, sigma_c; sigma_tl trong TCVN 5575-1995
Question Image

3 / 10

“Hệ số độ tin cậy của tải trọng” là sự khác biệt giữa “tải trọng tính toán” và “tải trọng tiêu chuẩn”. Mục đích của việc nhân hệ số này là gì?

4 / 10

Dùng bảng tra phụ lục I.5 của thép góc không đều cạnh để tính bán kính quán tính của tiết diện 2L 100x50x10, đối với trục đi qua giữa 2 thép góc, biết bản mã liên kết hai cạnh dài của thép góc này có chiều dày 10mm.

5 / 10

Mở TCVN 5575:2012, xem điều 5.1.2 và cho biết công tác thiết kế kết cấu thép phải dựa trên những nhóm trạng thái giới hạn nào?

6 / 10

Theo mức độ khử khí ôxy, thứ tự tăng dần về chất lượng và giá thành của các loại thép là:

7 / 10

 Điểm khác biệt về mặt tải trọng giữa các công thức tính theo TTGH I và TTGH II là gì?

8 / 10

Xem hình 1.6 ở trang 25 và cho biết khi có hiện tượng tập trung ứng suất (ví dụ như do khoan tạo lỗ) thì biến dạng của thép cacbon khi bị kéo đứt giảm đi bao nhiêu lần so với bình thường?

Question Image

9 / 10

Lò luyện thép trong hình là loại lò nào sau đây:

Question Image

10 / 10

“Mở TCVN 5575:2012, xem điều 5.1.3 và điều 5.4 sẽ thấy hệ số điều kiện làm việc có giá trị tối đa là 1. Vậy giá trị tối thiểu là là bao nhiêu:

Vui lòng để lại thông tin của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Xin cảm ơn bạn.

Your score is

The average score is 16%

0%

Did you like this quiz

3- Trắc nghiệm về Dầm thép

0%
0 votes, 0 avg
51
Created on By ThanhVL

KC Thép1-Quiz 3

Trắc nghiệm kiến thức về Dầm Thép – Dầm định hình và Dầm tổ hợp

1 / 41

Trong trường hợp nào hoặc điều kiện nào có thể bỏ qua việc kiểm tra đối với ổn định tổng thể? Những phát biểu nào dưới đây là đúng?

2 / 41

Ứng suất cục bộ và ổn định cục bộ khác nhau như thế nào? Những phát biểu nào dưới đây là đúng?

3 / 41

Ổn định tổng thể và ổn định cục bộ khác nhau như thế nào? Những phát biểu nào dưới đây là đúng?

4 / 41

Tiếp theo xem giáo trình (tài liệu [1], chương 3, phần 3.3, mục 1, công thức 3.20a, trang 117) và bảng tra tiết diện thép hình chữ I trong phụ lục I.6 cuối sách, để chọn số hiệu thép hình cho dầm phụ CD. Cho biết thép có mác CCT34 và hệ số điều kiện làm việc là 1.

Gợi ý: Tính moment max –> Tính Wx yêu cầu –> Từ đó chọn Thép hình I có Wx lớn hơn Wx yêu cầu.

Question Image

5 / 41

Trong dầm BF: Hãy tính moment uốn lớn nhất của dầm?

Question Image

6 / 41

Trong dầm CD: Hãy tính moment uốn lớn nhất của dầm?

Question Image

7 / 41

Trong dầm AB: Hãy tính moment uốn lớn nhất của dầm?

Question Image

8 / 41

CRDTT của dầm phụ CD là?

Lưu ý: Để quy đổi (P+Gs) là tải phân bố đều trên diện tích sàn lên dầm phụ, cần nhân cho chiều rộng của diện truyền tải (CRDTT) ở mỗi dầm phụ.

Question Image

9 / 41

CRDTT của dầm phụ AB là?

Lưu ý: Để quy đổi (P+Gs) là tải phân bố đều trên diện tích sàn lên dầm phụ, cần nhân cho chiều rộng của diện truyền tải (CRDTT) ở mỗi dầm phụ.

Question Image

10 / 41

Phần quy đổi của (P + Gs) chất lên dầm phụ CD:

Question Image

11 / 41

Phản lực một bên gối tựa của CD chất lên dầm chính:

Question Image

12 / 41

(P + Gs) sẽ truyền xuống hệ dầm:

Question Image

13 / 41

Hãy xem hình này và đánh giá tính chất của tải trọng tác dụng lên từng cấu kiện sau đây:  Tải phân bố đều trên chiều dài chất lên….

Hình (a) là sơ đồ cấu tạo của hệ dầm sàn. Hình (b) là sơ đồ bố trí mặt bằng của hệ dầm. Hình (c) là sơ đồ tính và sơ đồ tải chất lên dầm phụ. Hình (d) là sơ đồ tính và sơ đồ tải chất lên dầm chính.TLBT = trọng lượng bản thân.
Question Image

14 / 41

Hãy xem hình này và đánh giá tính chất của tải trọng tác dụng lên từng cấu kiện sau đây:  Tải phân bố đều trên diện tích chất lên….

Hình (a) là sơ đồ cấu tạo của hệ dầm sàn. Hình (b) là sơ đồ bố trí mặt bằng của hệ dầm. Hình (c) là sơ đồ tính và sơ đồ tải chất lên dầm phụ. Hình (d) là sơ đồ tính và sơ đồ tải chất lên dầm chính.TLBT = trọng lượng bản thân.
Question Image

15 / 41

Hãy xem hình này và đánh giá tính chất của tải trọng tác dụng lên từng cấu kiện sau đây:  Tải tập trung chất lên…

Hình (a) là sơ đồ cấu tạo của hệ dầm sàn. Hình (b) là sơ đồ bố trí mặt bằng của hệ dầm. Hình (c) là sơ đồ tính và sơ đồ tải chất lên dầm phụ. Hình (d) là sơ đồ tính và sơ đồ tải chất lên dầm chính.TLBT = trọng lượng bản thân.
Question Image

16 / 41

Hãy xem hình này và chọn ra những phát biểu đúng. *
Hình (a) là sơ đồ cấu tạo của hệ dầm sàn. Hình (b) là sơ đồ bố trí mặt bằng của hệ dầm. Hình (c) là sơ đồ tính và sơ đồ tải chất lên dầm phụ. Hình (d) là sơ đồ tính và sơ đồ tải chất lên dầm chính.TLBT = trọng lượng bản thân.
Question Image

17 / 41

Bỏ qua trọng lượng bản thân lớp tole sàn (profiled steel sheeting) và các đinh chống cắt (studs); nếu chiều dày trung bình của tấm sàn này là 100mm, hãy tính giá trị tải trọng tiêu chuẩn của sàn truyền xuống hệ dầm. *
Sàn là cấu kiện trung gian truyền hoạt tải đứng từ sàn xuống hệ dầm. Trong kết cấu thép có thể dùng sàn thép, hoặc phổ biến hơn là sàn composite hoặc còn gọi là sàn deck như trong ảnh này. Tuy sàn deck dày và nặng hơn sàn thép, nhưng dùng bê tông cốt thép rẻ tiền hơn và nhiều ưu điểm khác.
Question Image

18 / 41

Dầm tổ hợp thường được dùng làm gì trong các loại hệ dầm? 

Như đã biết ở cuối chương 1, dầm định hình được đúc tạo hình tiết diện trực tiếp từ phôi thép cán nóng ở nhiệt độ cao. Ở đây chưa xét đến loại dầm được dập nguội từ thép tấm mỏng. Còn dầm tổ hợp là dầm được làm từ thép tấm, ghép lại bằng đường hàn hoặc bằng bu lông hoặc bằng đinh tán. Ở đây chủ yếu xét đến dầm tổ hợp hàn.

19 / 41

Dầm định hình thường được dùng làm gì trong các loại hệ dầm? 
Như đã biết ở cuối chương 1, dầm định hình được đúc tạo hình tiết diện trực tiếp từ phôi thép cán nóng ở nhiệt độ cao. Ở đây chưa xét đến loại dầm được dập nguội từ thép tấm mỏng. Còn dầm tổ hợp là dầm được làm từ thép tấm, ghép lại bằng đường hàn hoặc bằng bu lông hoặc bằng đinh tán. Ở đây chủ yếu xét đến dầm tổ hợp hàn.

20 / 41

Để giảm chiều cao xây dựng, giáo trình (tài liệu [1], chương 3, phần 3.1, mục 2, hình 3.4, trang 107) giới thiệu một số kiểu “liên kết giữa các dầm trong hệ dầm”. Ngoài ra còn có những đặc điểm gì khi đối chiếu 3 kiểu liên kết (LK) này? LK thấp

Khái niệm “chiều cao xây dựng” (hoặc chiều cao kiến trúc) của hệ dầm sàn là tổng chiều cao mà sàn và hệ dầm chiếm dụng ở mỗi tầng nhà. Chiều cao xây dựng càng lớn thì càng lãng phí không gian.

21 / 41

Để giảm chiều cao xây dựng, giáo trình (tài liệu [1], chương 3, phần 3.1, mục 2, hình 3.4, trang 107) giới thiệu một số kiểu “liên kết giữa các dầm trong hệ dầm”. Ngoài ra còn có những đặc điểm gì khi đối chiếu 3 kiểu liên kết (LK) này? LK bằng mặt
Khái niệm “chiều cao xây dựng” (hoặc chiều cao kiến trúc) của hệ dầm sàn là tổng chiều cao mà sàn và hệ dầm chiếm dụng ở mỗi tầng nhà. Chiều cao xây dựng càng lớn thì càng lãng phí không gian.

22 / 41

Để giảm chiều cao xây dựng, giáo trình (tài liệu [1], chương 3, phần 3.1, mục 2, hình 3.4, trang 107) giới thiệu một số kiểu “liên kết giữa các dầm trong hệ dầm”. Ngoài ra còn có những đặc điểm gì khi đối chiếu 3 kiểu liên kết (LK) này? LK chồng
Khái niệm “chiều cao xây dựng” (hoặc chiều cao kiến trúc) của hệ dầm sàn là tổng chiều cao mà sàn và hệ dầm chiếm dụng ở mỗi tầng nhà. Chiều cao xây dựng càng lớn thì càng lãng phí không gian.

23 / 41

Có một chi tiết gây ra sự hiểu lầm rất phổ biến khi xem hình minh họa về các loại hệ dầm trong giáo trình (tài liệu [1], chương 3, phần 3.1, mục 2, hình 3.3, trang 106); Hãy so sánh với hình có màu để xem chi tiết khác biệt gây hiểu lầm đó là gì?

(Giáo trình được tái bản nhiều lần nên số trang có thể khác nhau tùy phiên bản)
Question Image

24 / 41

Xem xét 3 sơ đồ hệ dầm sau đây, đều là những mặt bằng không vướng cột ở giữa, chỉ bố trí cột ở chu vi. Nhịp của từng loại dầm được chỉ rõ trên hình. Sơ đồ tính của tất cả các loại dầm tương ứng với các nhịp này đều là dầm đơn giản. Hãy chọn ra những nhận xét đúng :
(Đây là câu đặc biệt quan trọng, chỉ khi chọn đúng và đủ thì mới được trọn số điểm, chọn sai hoặc thiếu hoặc thừa một nhận xét bất kỳ sẽ mất toàn bộ điểm của câu này). Gợi ý 1: xem video phần về hệ dầm trước khi trả lời. Gợi ý 2: chỉ có 2 nhận xét không đúng trong số các nhận xét này.
Question Image

25 / 41

Theo thứ tự truyền tải, hoạt tải sẽ truyền lên sàn; sàn tiếp nhận rồi truyền lên hệ dầm. Dựa vào cách sắp xếp và tổ hợp các loại dầm để chịu lực bên dưới sàn, có bao nhiêu loại dầm bố trí trong từng hệ dầm sau đây? Hệ dầm phức tạp

26 / 41

Theo thứ tự truyền tải, hoạt tải sẽ truyền lên sàn; sàn tiếp nhận rồi truyền lên hệ dầm. Dựa vào cách sắp xếp và tổ hợp các loại dầm để chịu lực bên dưới sàn, có bao nhiêu loại dầm bố trí trong từng hệ dầm sau đây? Hệ dầm phổ thông

27 / 41

Theo thứ tự truyền tải, hoạt tải sẽ truyền lên sàn; sàn tiếp nhận rồi truyền lên hệ dầm. Dựa vào cách sắp xếp và tổ hợp các loại dầm để chịu lực bên dưới sàn, có bao nhiêu loại dầm bố trí trong từng hệ dầm sau đây? Hệ dầm đơn giản

28 / 41

Dầm sàn, dầm phụ, dầm chính: Là tên gọi dựa trên những cách phân loại nào?

29 / 41

Dầm tiết diện chữ I, chữ C, chữ H, chữ Pi,…: Là tên gọi dựa trên những cách phân loại nào?

30 / 41

Dầm định hình và dầm tổ hợp: Là tên gọi dựa trên những cách phân loại nào?

31 / 41

Dầm đơn giản, dầm liên tục: Là tên gọi dựa trên những cách phân loại nào?

32 / 41

Hãy tính Wx của tiết diện chữ I tổ hợp hàn I-600x200x10x20 và so sánh với Wx của thép hình I60 để thấy, với một diện tích gần bằng nhưng sử dụng thép tổ hợp có thể cải thiện khả năng chịu uốn lên bao nhiêu % *
Thông số của I-50 xem trong bảng phụ lục I.6 của giáo trình [1] (trang 207)
Question Image

33 / 41

Khi vẽ phác cấu tạo tiết diện chữ I; cần lưu ý hai cách vẽ sau đây có chi tiết gì khác nhau, sự khác nhau này nhằm phân biệt điều gì?

Question Image

34 / 41

Hình chữ nhật 134×267: Để có module kháng uốn Wx tương đương với thép hình I-50 thì các hình tròn, hình vuông, và hình chữ nhật phải có kích thước xấp xỉ như dưới đây. Nếu dùng các tiết diện này thay cho chữ I làm dầm thì lượng thép cần dùng phải tăng gấp mấy lần?

Thông số của I-50 xem trong bảng phụ lục I.6 của giáo trình [1] (trang 207) cho biết A = 100cm2; Wx = 1589 cm3.
Question Image

35 / 41

Hình vuông h = 212: Để có module kháng uốn Wx tương đương với thép hình I-50 thì các hình tròn, hình vuông, và hình chữ nhật phải có kích thước xấp xỉ như dưới đây. Nếu dùng các tiết diện này thay cho chữ I làm dầm thì lượng thép cần dùng phải tăng gấp mấy lần?

Thông số của I-50 xem trong bảng phụ lục I.6 của giáo trình [1] (trang 207) cho biết A = 100cm2; Wx = 1589 cm3.

 

Question Image

36 / 41

Hình tròn D = 253: Để có module kháng uốn Wx tương đương với thép hình I-50 thì các hình tròn, hình vuông, và hình chữ nhật phải có kích thước xấp xỉ như dưới đây. Nếu dùng các tiết diện này thay cho chữ I làm dầm thì lượng thép cần dùng phải tăng gấp mấy lần?

Thông số của I-50 xem trong bảng phụ lục I.6 của giáo trình [1] (trang 207) cho biết A = 100cm2; Wx = 1589 cm3.

 

Question Image

37 / 41

Nếu xoay ngang tiết diện của I-50 có trong hình thì khả năng chịu uốn sẽ giảm đi bao nhiêu lần?
Question Image

38 / 41

Hãy xác định bán kính lõi của các hình sau đây: THÉP I
Để tiện so sánh với các hình khác, ta xem như đường kính d cũng chính là chiều cao h của hình tròn. Với tiết diện hình chữ I xem đây là thép hình có số hiệu I-50 (tra bảng để tìm Wx và A rồi quy về giá trị tương đối so với chiều cao h)
Question Image

39 / 41

Hãy xác định bán kính lõi của các hình sau đây: HÌNH CHỮ NHẬT
Để tiện so sánh với các hình khác, ta xem như đường kính d cũng chính là chiều cao h của hình tròn. Với tiết diện hình chữ I xem đây là thép hình có số hiệu I-50 (tra bảng để tìm Wx và A rồi quy về giá trị tương đối so với chiều cao h)
Question Image

40 / 41

Hãy xác định bán kính lõi của các hình sau đây: HÌNH VUÔNG
Để tiện so sánh với các hình khác, ta xem như đường kính d cũng chính là chiều cao h của hình tròn. Với tiết diện hình chữ I xem đây là thép hình có số hiệu I-50 (tra bảng để tìm Wx và A rồi quy về giá trị tương đối so với chiều cao h)
Question Image

41 / 41

Hãy xác định bán kính lõi của các hình sau đây: HÌNH TRÒN
Để tiện so sánh với các hình khác, ta xem như đường kính d cũng chính là chiều cao h của hình tròn. Với tiết diện hình chữ I xem đây là thép hình có số hiệu I-50 (tra bảng để tìm Wx và A rồi quy về giá trị tương đối so với chiều cao h)
Question Image

Your score is

The average score is 1%

0%

4- Trắc nghiệm về Cột thép

0%
0 votes, 0 avg
22

You have 10 minutes to pass to the quiz.


Created on

KC THÉP 1-QUIZ 4

Trắc nghiệm về cột thép

1 / 10

Thành phần nào sau đây trong cấu trúc tinh thể của thép quyết định tính chất ứng xử của vật liệu thép, mà khi lớp màng này càng dày thì thép càng cứng, dòn và kém dẻo:

2 / 10

Một tiết diện thép chữ I tổ hợp có ký hiệu I-500x200x6x12, hãy tìm hiểu từng thông số này thể hiện những kích thước gì của tiết diện, từ đó tính ra các đặc trưng hình học của tiết diện như là diện tích tiết diện A, moment quán tính Ix, Iy rồi tính ra môđun kháng uốn Wx, Wy. Cho biết Ix và Wx là các giá trị lấy với trục x là trục vuông góc với bản bụng của chữ I. Có thể tham khảo bài tập 3.5 sách cô Trần Thị Thôn. Tỷ số Wx/Wy cho biết mức độ chênh lệch về khả năng chịu uốn của tiết diện theo hai trục. Hãy tính tỷ số này:

3 / 10

Một dầm thép có số hiệu I60 chiều dài 12m. Hãy dùng bảng tra thép hình chữ I để tìm ra diện tích tiết diện của dầm, từ đó kết hợp với khối lượng riêng của thép (tra ở phụ lục I.13) để tính ra khối lượng thép của dầm này là:

4 / 10

Cường độ tính toán của thép sử dụng giai đoạn ứng xử nào của vật liệu thép?

Question Image

5 / 10

“Hệ số độ tin cậy của tải trọng” là sự khác biệt giữa “tải trọng tính toán” và “tải trọng tiêu chuẩn”. Mục đích của việc nhân hệ số này là gì?

6 / 10

Dùng bảng tra phụ lục I.4 của thép góc đều cạnh để tính diện tích của tiết diện 2L-50×5, đây là tiết diện ghép lại từ hai thép góc L-50×5. 

7 / 10

Khi kiểm tra thiết kế kết cấu thép theo Trạng thái giới hạn I, là kiểm tra những tiêu chí nào?

8 / 10

Sản phẩm sau cùng từ quy trình của hình ở TRÊN  là loại sản phẩm gì?

Question Image

9 / 10

Công thức được sử dụng chung cho cả cấu kiện chịu kéo lẫn cấu kiện chịu nén là công thức được dùng để kiểm tra cho tiêu chí gì?

10 / 10

Khi kiểm tra thiết kế kết cấu thép theo Trạng thái giới hạn II, là kiểm tra những tiêu chí nào?

Vui lòng để lại thông tin của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Xin cảm ơn bạn.

Your score is

The average score is 11%

0%

Did you like this quiz

5- Trắc nghiệm về Liên kết hàn

0%
0 votes, 0 avg
13

You have 10 minutes to pass to the quiz.


Created on

KC THÉP 1-QUIZ 5

Trắc nghiệm về liên kết hàn

1 / 10

Thép hàm lượng cacbon cao không có giai đoạn chảy dẻo. Xem hình dưới đây và cho biết giới hạn chảy fy của loại thép hàm lượng cacbon cao trong hình này được xác định tương ứng với biến dạng dư là bao nhiêu?
Nếu trên biểu đồ khó xác định, hãy đọc giáo trình ở phần này để biết giá trị chính xác.
Question Image

2 / 10

Một dầm thép có số hiệu I60 chiều dài 12m. Hãy dùng bảng tra thép hình chữ I để tìm ra diện tích tiết diện của dầm, từ đó kết hợp với khối lượng riêng của thép (tra ở phụ lục I.13) để tính ra khối lượng thép của dầm này là:

3 / 10

“Mở TCVN 5575:2012, xem điều 5.1.3 và điều 5.4 sẽ thấy hệ số điều kiện làm việc có giá trị tối đa là 1. Vậy giá trị tối thiểu là là bao nhiêu:

4 / 10

Thành phần nào sau đây trong cấu trúc tinh thể của thép quyết định tính chất ứng xử của vật liệu thép, mà khi lớp màng này càng dày thì thép càng cứng, dòn và kém dẻo:

5 / 10

Khi kiểm tra thiết kế kết cấu thép theo Trạng thái giới hạn II, là kiểm tra những tiêu chí nào?

6 / 10

Một tiết diện thép chữ I tổ hợp có ký hiệu I-500x200x6x12, hãy tìm hiểu từng thông số này thể hiện những kích thước gì của tiết diện, từ đó tính ra các đặc trưng hình học của tiết diện như là diện tích tiết diện A, moment quán tính Ix, Iy rồi tính ra môđun kháng uốn Wx, Wy. Cho biết Ix và Wx là các giá trị lấy với trục x là trục vuông góc với bản bụng của chữ I. Có thể tham khảo bài tập 3.5 sách cô Trần Thị Thôn. Tỷ số Wx/Wy cho biết mức độ chênh lệch về khả năng chịu uốn của tiết diện theo hai trục. Hãy tính tỷ số này:

7 / 10

Khác với phương pháp ứng suất cho phép chỉ dùng một hệ số an toàn “k” chung chung, phương pháp trạng thái giới hạn sử dụng nhiều hệ số hơn với những ý nghĩa định lượng rất cụ thể. Đó là những loại hệ số nào?

8 / 10

Một dầm thép có số hiệu I60 chiều dài 12m. Hãy dùng bảng tra thép hình chữ I để tìm ra diện tích tiết diện của dầm, từ đó kết hợp với khối lượng riêng của thép (tra ở phụ lục I.13) để tính ra khối lượng thép của dầm này là:

9 / 10

Dùng bảng tra phụ lục I.5 của thép góc không đều cạnh để tính bán kính quán tính của tiết diện 2L 100x50x10, đối với trục đi qua giữa 2 thép góc, biết bản mã liên kết hai cạnh dài của thép góc này có chiều dày 10mm.

10 / 10

Công thức được sử dụng chung cho cả cấu kiện chịu kéo lẫn cấu kiện chịu nén là công thức được dùng để kiểm tra cho tiêu chí gì?

Vui lòng để lại thông tin của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Xin cảm ơn bạn.

Your score is

The average score is 6%

0%

Did you like this quiz

6- Trắc nghiệm tổng hợp

0%
0 votes, 0 avg
12

You have 10 minutes to pass to the quiz.


Created on

KC THÉP 1-QUIZ FINAL

Trắc nghiệm tổng hợp các kiến thức từ A-Z

1 / 10

Mở TCVN 5575:2012, xem điều 5.1.2 và cho biết công tác thiết kế kết cấu thép phải dựa trên những nhóm trạng thái giới hạn nào?

2 / 10

Trong TCVN 5575:2012, xem điều 5.1.3, điều 6.1.3 và điều 6.1.4 rồi cho biết giá trị của hệ số độ tin cậy của vật liệu thường dùng là bao nhiêu?

3 / 10

Khi kiểm tra thiết kế kết cấu thép theo Trạng thái giới hạn II, là kiểm tra những tiêu chí nào?

4 / 10

Quá trình luyện cán thép bao gồm hai công đoạn chính là luyện thép và cán thép. Công đoạn luyện thép lại bao gồm luyện thô và luyện tinh. Hãy xem ảnh này và cho biết đây là quy trình gì? 

Question Image

5 / 10

Hình dưới đây được gọi là “biểu đồ quan hệ giữa ứng suất và biến dạng” của thí nghiệm kéo thép. Đây là biểu đồ rất quan trọng cần biết để khai thác số liệu. Xem biểu đồ và cho biết cường độ tính toán f của loại thép hàm lượng cacbon thấp trong hình này có giá trị bao nhiêu kN/cm2: *
Cho biết fu, fy, f là ký hiệu mới theo TCVN 5575-2012, tương ứng chính là sigma_b, sigma_c; sigma_tl trong TCVN 5575-1995
Question Image

6 / 10

Dùng bảng tra phụ lục I.4 của thép góc đều cạnh để tính diện tích của tiết diện 2L-50×5, đây là tiết diện ghép lại từ hai thép góc L-50×5. 

7 / 10

Đối với thép dùng trong xây dựng, nhất là trong kết cấu thép, phải có đặc tính mềm, dẻo, dễ hàn. Do đó cần phải giảm hàm lượng cacbon trong thép xuống dưới mức bao nhiêu?

8 / 10

Thép hàm lượng cacbon cao không có giai đoạn chảy dẻo. Xem hình dưới đây và cho biết giới hạn chảy fy của loại thép hàm lượng cacbon cao trong hình này được xác định tương ứng với biến dạng dư là bao nhiêu?
Nếu trên biểu đồ khó xác định, hãy đọc giáo trình ở phần này để biết giá trị chính xác.
Question Image

9 / 10

Công thức được sử dụng chung cho cả cấu kiện chịu kéo lẫn cấu kiện chịu nén là công thức được dùng để kiểm tra cho tiêu chí gì?

10 / 10

Lò luyện thép trong hình là loại lò nào sau đây:

Question Image

Vui lòng để lại thông tin của bạn để chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn.

Xin cảm ơn bạn.

Your score is

The average score is 2%

0%

Did you like this quiz