Trắc nghiệm Kết cấu Thép 1

Những bài trắc nghiệm này bao gồm tất cả những kiến thức cơ bản nhất về kết cấu thép, từ những kiến thức đại cương như ưu điểm, khuyết điểm của kết cấu thép, phạm vi ứng dụng và yêu cầu đối với kết cấu thép cho đến vật liệu, sự làm việc và các liên kết của loại kết cấu này được biên soạn, tổng hợp từ thầy Đắc (ĐH BK TPHCM) và các giáo trình, tài liệu trên mạng khác:

1 – Trắc nghiệm kiến thức nền

2- Trắc nghiệm kiến thức cơ bản về vật liệu Thép

3- Trắc nghiệm về Dầm thép

4- Trắc nghiệm về Cột thép

5- Trắc nghiệm về Liên kết hàn

6- Trắc nghiệm tổng hợp